• Sale off tháng 1/2018

  Chương trình khuyến mãi : XUÂN GẮN KẾT, TẾT TRI ÂN

  ***Thời gian: Từ 06/01/2018 đến 28/02/2018 hoặc đến khi có thông báo mới.

  Sản phẩm áp dụng: tất cả các mặt hàng được trưng bán tại showroom

  Áp dụng cả khách hàng offline và online

  12

  Chương trình khuyến mãi cụ thể như sau:

  01

  011

   

   

  • Lưu ý : Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho khách hàng có thẻ VIP, khách hàng chỉ được áp dụng 1 trong 2.