• Tài khoản thanh toán

    Tài khoản  ngân hàng SACOMBANK

    Số tài khoản : 0601 3607 0269_Chi nhánh Tân Định

    Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Yến Finest